Suyun Mirası

Urartu Şamram Su Kanalı

Delikkemer

Alacahöyük, Gölpınar Hitit Barajı

  • Milattan önce 810 ile 786 yılları arasında hüküm süren Kral Menua ülkesinin yer aldığı, dağlık coğrafyanın zorluklarını ancak imar faaliyetleriyle en aza indirileceğini düşünerek, en büyük icraatı olan ve bugünlere kadar gelen, bir sulama kanalı yaptırdı.1

 

  • Yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki Şamram Kanalı Van’ın 2800 yıldır kesintisiz bir biçimde güneydoğusundaki Gürpınar ovasından başkent Tuşpa’nın bulunduğu Van Ovası’na tatlı su taşıyor. Şamram’ın kökeni ise Asur Kraliçesi Sammuramat’a (Semiramis) kadar uzanıyor.2

 

  • Günümüzden binlerce yıl önce, bugünkü görkemi ve teknolojik hassaslığı aratmayan Urartu su mimarisi anıtlarından bazılarının, yörede bugün bile yer yer işe yaraması şaşkınlık yaratıyor. Üstelik dönem ve dayanıklılık açısından bakıldığında, araştırmacılar Urartu baraj, gölet ve sulama kanallarının dünyanın hiçbir yerinde bir benzerlerinin daha bulunmadığını da kabul ediyorlar. Tabii bunların, Şamram Kanalı örneğinde olduğu gibi, çalışır durumda olması konunun önemini daha da artırıyor. Çünkü bölge, birinci derecede deprem kuşağı içinde bulunuyor ve Urartu dışındaki uygarlıkların anıtları sarsıntıların etkisiyle yerle bir olurken, Urartuların bu yapıtı ise şaşılacak biçimde afetlere direnç göstermiş.1

 

 Kaynaklar:

1. Öziş, Ü. (1987). Ancient water works in Anatolia. International journal of water resources

development, 3(1), 55-62.

 

2. Unutmaz, İ. (2013). Anadolu'da antik dönemden günümüze su mühendisliği harikaları.

Wilo.

Paylaş