Türkiye’nin Başlıca Tarihi Su Yapıları

Türkiye sınırları içinde, tarihi dört bin yıla uzana çok sayıda su mimarisi örnekleri bulunmaktadır. Bazıları, yapımlarının üzerinden geçen yüzlerce hatta binlerce yılın ardından hala yapıldıkları coğrafyalara hizmet vermektedir.

Medeniyet

Dönem

Su yapısı

Konum

Hitit

M.Ö. 2. Binyıl

Barajlar, Memba suyu Toplama haznesi,  suyolu

İç Anadolu

Urartu

M.Ö. 1. Binyıl, ilk yarısı

Kanal, Baraj, Galeriler

Doğu Anadolu

Helen, Roma, Bizans

M.Ö 1. Binyıl, ikinci yarısı  ila M.S. 1.yy

İsale sistemi, Sarnıçlar, tüneller, Barajlar

Batı ve Güney Anadolu

Selçuklular

10 – 13. Yy

İsale sistemi ile sulama kanalları

Türkiye’nin çeşitli bölgeleri

Osmanlılar

13 – 20. Yy

İsale sistemi ve barajlar

Türkiye’nin çeşitli bölgeleri

Türkiye Cumhuriyeti

1923 – günümüz

Her tipte su yapısı

Türkiye’nin çeşitli bölgeleri

 

M.Ö. 2. Binyılda Orta Anadolu’yu hakimiyeti altına alan Hititler’den, M.Ö. 1. Binyılın ilk yarısında Doğu Anadolu’da hüküm süren Urartular’a; Batı ve Güney Anadolu’da M.S. 1. Binyılda damgasını vuran Hellenistik, Roma, Bizans döneminden, 11 ve 14. Yy’da Orta ve Doğu Anadolu’da Selçuklu dönemine ve son olarak 14. yy’dan 20.yy başlarına kadar süregelen Osmanlı İmparatorluğuna…[1]

 

 

[1] Öziş, Ü., 2015. Water Works through four millenia in Turkey. Environ. Process., v.2, pp. 559 – 573.