Delikkemer
  • Roma döneminin en önemli su mühendislik anıtlarından biri Patara antik kentine su getiren görkemli bir su yoludur. Bu su yolunun bir bölümünde yer alan ve başlı başına bir mühendislik harikası olan anıtsal Delikkemer, özellikle ters sifonu ile anılıyor. Yüksek tepelerin üzerinden hafif bir bükülmeyle gelen Delikkemer üzerindeki delikli kübik taşarlın fiziksel mekanik özelliği sayesinde taşıdığı suyu bu tepelerden kolayca aşırabiliyor. Kübik taş boruların birbirine geçip iyi tutunmaları için dişili ve erkekli olarak tasarlanmışlar, bu tasarım aynı zamanda tahrip olan boruların gerektiğinde değişmesi için de kolaylık sağlıyor, boruların içinde geçen suyun havalanmasına katkı sağlıyordu. Kemerin su sızdırmasını engellemek için ise sarımsı bir harç ile ara bağlantılar kapatılıyordu.
  • Delikkemer başka bir anlatımla, İncebel Tepe yönünden gelen suyun, karşıdaki Palamut Tepe yamaçlarına akıtılması için modern fiziğin kurallarını uygulamış bir su köprüsü.
  • Delikkemer’in yamaçlarından 170 m kotuyla gelen suyu, 140 m kotundaki vadi tabanı üzerinden karşı yamaca yine 170 m kotunda ilerletebilmek amacıyla yapılmış. 30 m’yi bulan kot farkı önce Delikkemer Köprüsü ile 12 m’ye düşürülmüş. Geri kalan 18 m’lik fazlalık da basınca dayanıklı kübik borularla aşılmış.
  • Bildiğiniz gibi bir kaptaki suyu başka bir kaba aktarmak istediğinizde U şeklinde inca boru kullanırız. Borunun bir ucunu dolu kaba diğer ucunu boş kaba koyarız. Su kısa süre sonra kaba akmaya başlar. Eğer boru yeterince ince değilse bu sefer borunun bir ucunu emerek içindeki havayı boşaltırız burada bu işlevi atmosfer basıncı gösteriyor.