Suyu Tanımak

Suyun Dağılımı

Su ve Toprak İlişkisi

Su Bütçesi

  • Dünyanın su varlığı yaklaşık 1.4 milyar km³’tür.1

 

  • Dünya haritası göz önüne getirildiğinde görülen maviliklerin sadece %2.5’u tatlı sudur ancak bu suyun %69’u buzullar içinde saklıdır ve canlılar için kullanılabilir koşullarda değildir.2

 

  • Diğer taraftan tatlı suyun %30’u yer altında (toprak nemi, bataklık suyu, akifer yatakları) yer altı suyu olarak, %1’i ise ekosistemler (atmosfer, toprak nemi, bitkiler vb.) ve insanlar için ulaşılabilir olan tatlı su miktarı olarak bulunur.2

 

  • Buna göre dünyamız üzerindeki suyun tamamı 5 litrelik bir şişeye doldurulursa, biz insanların kullanabileceği tatlı su miktarı, yalnızca 1 yemek kaşığı kadar olacaktır. Bu kadar sınırlı olan tatlı su varlıkları yüzünden hâlen dünyada 2,7 milyar insan, yılda en az bir ay su sıkıntısı çeken havzalarda yaşamaktadır. Ayrıca, 2050 yılında, dünya nüfusunun %40’ından fazlasının su stresi çeken havzalarda yaşayacağı tahmin ediliyor.1

 

  • 2020 yılı itibariyle Dünya’da çekilen / kullanılan suyun %69’u tarımda (sulama, hayvancılık, balıkçılık), %19'u sanayide ve %12'si ise içme-kullanma amaçlı kullanılmaktadır.

 

  • Bununla beraber, küresel su talebinde 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık %1’lik bir artış beklenmekte ki bu da mevcut su kullanımının %20-30 arasında artış göstereceği anlamına gelmektedir.

 

  • Unutulmamalıdır ki, yerküremizde 2 milyarın üstünde insan su stresi yaşayan bölgelerde hayatlarına devam etmek zorundadır. Yapılan projeksiyonlar, bu durumun, özellikle COVID-19 ve iklim değişikliği ile çok daha kötü boyutlara ulaşabileceği yönündedir.4

 

Kaynaklar:

 

1. TÜRKİYE’NİN SU RİSKLERİ RAPORU. (2014). WWF-Türkiye. http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/turkiyenin_su_riskleri__raporu_web.pdf

 

2. Water Science School. (2019). Where is Earth’s Water?. The U.S. Geological Survey. Erişim tarihi 2022, erişim adresi: https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/where-earths-water

 

3. Shiklomanov I. A.. World Water Resources: Modern Assessment and Outlook for the 21st Century. 1999. (Summary of World Water Resources at the Beginning of the 21st Century. prepared in the framework of the IHP UNESCO). Federal Service of Russia for Hydrometeorology & Environment Monitoring. State Hydrological Institute. St. Petersburg.

 

4. Gleick, P. H. (1993). Water in crisis (Vol. 100). New York: Oxford University Press.

 

5. UNESCO World Water Assessment Programme. (2021). The United Nations world water development report 2021: valuing water. UN-Water. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724.locale=en

 

Paylaş