Suyun Dağılımı
  • Dünyanın su varlığı yaklaşık 1.4 milyar km3’dür[1].
  • Tüm bu suyun ise sadece 35 milyon km3’ü yani %2.5’i ise tatlı sudan oluşur[2].
  • Diğer taraftan tatlı suyun tamamı canlılar için elverişli koşullarda değildir[2].
  • Tatlı suyun % 68.9’u (24 milyon km3) kutup bölgelerinde buz, dağlık bölgelerde buzul ve kalıcı kar olarak donmuş halde[2],
  • %30.8’i ( 8 km3) yer altında (toprak nemi. bataklık suyu. akifer yatakları) yer altı suyu olarak yer altında[2],
  • %0.3 (105.000 km3)’ü tatlı su gölleri ve nehirlerde bulunur[2].
  • Ekosistemler ve insanlar için ulaşılabilir olan tatlı su miktarı ise tüm bu tatlı suyun %1’inden azı yani sadece 0.01’i’dir[2].

 

[1] Shiklomanov I. A.. World Water Resources: Modern Assessment and Outlook for the 21st Century. 1999. (Summary of World Water Resources at the Beginning of the 21st Century. prepared in the framework of the IHP UNESCO). Federal Service of Russia for Hydrometeorology & Environment Monitoring. State Hydrological Institute. St. Petersburg.

[2] Gleick P. H. (ed.), Water in Crisis: A Guide to the World’s Freshwater Resources, 1993. Oxford University Press, New York.