• Su, 2 hidrojen ve 1 oksijenden oluşan renksiz, kokusuz ve tadı olmayan bir sıvıdır[1].Su, kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti sayesinde dağılmadan kalabilir. Bu sayede toprak altındaki boşluklarda rahatça hareket eder, topraktaki su bitkilerin su kanallarından kolaylıkla geçebilir[2].
  • Su yüksek yüzey gerilimine sahiptir. Diğer bir değişle yapışkan ve elastiktir; yüzeye ince bir tabaka halinde yayılmaktansa damlacıklar oluşturma eğilimi gösterir. Bu sayede yer çekimine karşı koyabilir ve düşey yüzeylerde bile tutulu kalır. Suyun damlacık oluşturması, bitkilerin köklerinden yapraklarına hareket edebilmesini sağlar[3].
  • Su iyi bir çözücüdür. Bu özelliği ile başta bitkiler ve suda yaşayan canlıların ihtiyaç duyduğu besin, mineral ve tuzlar için yaşamsal önem taşır.
  • Su, doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Suyu katı haliyle buz ve kar olarak buzullarda, dağlarda ve soğuk mevsimlerde toprak/yer üzerinde, sıvı haliyle akarsularda, göl ve denizlerde, gaz haliyle bulutlarda görebiliriz.
  • 0°C donan, 100°C kaynayan suyun katı haldeki yoğunluğu, sıvı haldekine göre düşüktür. Bilinen tüm sıvılar ısıları düştükçe büzüşüp hacim kaybeder. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece soğuk olan kısımları daha ağır hale gelir. Bu yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha ağırdır. Ama su bilinenin aksine (+4°C) düşene kadar büzüşür, daha sonra birden bire genleşmeye başlar, donduğunda ise daha da genleşir. Bu nedenle suyun sıvı hali, katı halinden daha hafiftir. Bu sayede buz, suyun dibine batmaz, yüzer. Suyun bu özelliği denizler açısından çok önemlidir. Böylece, denizlerin üstü buzla kaplanırken, diplerde yaşam devam eder[4].
  • Suyun ısıyı iletme yeteneği diğer sıvılara göre dört kat daha yüksektir. Fakat donmuş haldeki suyun yani buzun ve karın ısı iletkenliği çok düşüktür. Böylece buz tutmuş denizlerde soğuk hava buzu aşıp buzun altındaki deniz suyuna çok zor ulaşır ya da karın örttüğü topraklarda bitkiler ve hayvanlar kar sayesinde soğuktan korunurlar.
  • Susuzluğa dayanmak zordur. İnsan, hiçbir gıda almadan, yalnızca su içerek yaklaşık 40 gün boyunca yaşamını sürdürebilse de, susuzluğa ancak 10 gün dayanabilir. Henüz yaşamın ilk evresinde olan üç aylık bir fetüsün yüzde %95’i sudur. İnsan organizmalarının %62-67’si hayvan organizmalarının %60-70’i sudan oluşur. İnsan organizmalarındaki suyun üçte ikisi hücre bünyesinde, geriye kalan kısmı ise dokular arası sıvıda ve kanda bulunur[5].

 

 

 

[1] http://global.britannica.com/EBchecked/topic/636754/water

[2] WWF-Türkiye.2006. Suyun Yeryüzündeki Serüveni.İstanbul

[3] Campbell, Neil A.; Brad Williamson; Robin J. Heyden (2006). Biology: Exploring Life. Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-250882-6.

[4] WWF. a.g.y

[5] Utz, Jeffrey. Re: What percentage of the human body is composed of water?, The MadSci Network