Su Bütçesi

Dünyada her yıl 577.000 km3 su döngüsüne katılır. Bu suyun %90’sı (458.000 km3) yağışla doğrudan okyanuslara döner. Geri kalan %10’u ise (44.800 km3) karalar üzerine dağılır[2]. Toplam su miktarı her zaman sabit kalır.

  • Suyun dağılışındaki değişkenlik yağış, buharlaşma ve akış miktarını da etkiler.
  • Her yıl karalardan 119.000 km3 su, su döngüsüne katılır. Bu suyun 64.200 km3’ü bitkilerden terleme yolu ile, 9000 km3’ü göllerden buharlaşma yolu ile, 42.600 km3’ü akarsu ve nehirlerden, 2200 km3’ü yer altı sularından akış ile sağlanır[1]

 

 

[1] Shiklomanov I. A., World Water Resources: Modern Assessment and Outlook for the 21st Century, 1999. (Summary of World Water Resources at the Beginning of the 21st Century, prepared in the framework of the IHP UNESCO). Federal Service of Russia for Hydrometeorology & Environment Monitoring, State Hydrological Institute, St. Petersburg.

[2] Shiklomanov I. A., World Water Resources: Modern Assessment and Outlook for the 21st Century, 1999. (Summary of World Water Resources at the Beginning of the 21st Century, prepared in the framework of the IHP UNESCO). Federal Service of Russia for Hydrometeorology & Environment Monitoring, State Hydrological Institute, St. Petersburg.