Ekosistem

Bir ekosistem, canlı organizmalar (bitkiler, hayvanlar ve mikroplar) ile birlikte çevrelerinde yer alan cansız bileşenlerin (hava, su, karbondioksit, besinler ve mineraller) etkileşimde olduğu bir sistemdir. Bu canlı ve cansız bileşenlerin, birbirine besin zinciri ve enerji akışı ile bağlı olduğu kabul edilmektedir. Ekosistemler, organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle arasındaki etkileşim şebekesi olarak tanımlandıklarından dolayı, herhangi bir boyutta olabilirler. Ancak, çoğunlukla kendine has ve sınırlı bir alanı kaplarlar.[1]

Ekosistem, kısaca “doğa parçası” demektir. Ekosistemler, ister tüm yerküresi kadar büyük, isterse bir akvaryum kadar küçük olsunlar, hepsi de adı üstünde birer “sistem”dir. Her sistem gibi bir ekosistem de, “değişik parçalardan oluşan, parçaları arasında bir eşgüdüm ve işbirliği bulunan, bu işbirliğinde her parçanın belirli bir işlevi olan ve topluca belirli bir görevi yerine getiren” bir bütündür. Ekosistemin parçalarının bir bölümü (su, sıcaklık, kaya, inorganik toprak vb. gibi) cansız, diğer bir bölümü de (bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi) canlı olarak bulunurlar. Ayrıca ekosistem içinde, ekosistemin parçaları arasında sayısız olaylar ve etkileşimler sürer gider. Ekosistemi oluşturan parçalar ne kadar çok çeşitli olursa, ekosistem çeşitliliği de o kadar zengin olmaktadır. Aynı şekilde, bir ekosistem ne kadar çeşitli olursa, o ekosistem içinde yer alan canlı çeşitliği ve ekolojik olaylar çeşitliliği de o kadar zengin olmaktadır. Başka bir deyişle, ekosistem çeşitliliği, hem tür çeşitliliğinin, hem genetik çeşitliliğin ve hem de ekolojik olaylar çeşitliliğinin anasıdır[2].

 

[1] Ecosystem. (2015, March 24). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:04, March 30, 2015, url: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecosystem&oldid=653345616 Son Erişim Tarihi: 1-9-2015

[2] Işık, K., 2003. Genlerden ekosistemlere: Biyoçeşitlilik ve sunduğu hizmetler, United Nations Tematic Group for Sustainable Rural Development and Food Security. Workshop by Sub Group on Wildlife, Biodiversity and Organic Agriculture, Ankara