Buharlaşma ve Akış
  • Oysa tatlı su kaynakları konuma (mekana) ve zamana (aylar, mevsimler, yıllar) göre önemli değişimler gösterir. Örneğin Asya kıtası her yıl düşen yağışın %55’i, Güney Amerika’ya düşen yağışın %57’si, Asya ve Güney Amerika’dan sonra en çok yağış alan Afrika’da düşen yağışın 80’i buharlaşma ile atmosfere karışır, yağışın sadece %20’si akışa geçer.
  • Hızlı nüfus artışı ve suyun sürdürülebilir olmayan kullanımı her geçen yıl kişi başına düşen tatlı su miktarını önemli oranlarda azaltıyor. 1970’li yıllarda kişi başına 12,900 m3 su düşerken bu rakam 1990’lı yıllarda 9000 m3, 2000’li yılların başına 7000 m3’ kadar gerilemiştir.2025 yılında kişi başına düşen su miktarının 1700 m3’e düşmesi öngörülüyor [1].

Öte yandan bu rakamlar suyun tüm dünyaya eşit dağıldığına ilişkin bir hesaplamaya dayanıyor oysa kıtalara farklı dağılımı ile Afrika, Orta Doğu, Batı Asya ve Bazı Doğu Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen su miktarı 1200 m3’e kadar geriliyor[2].

  • Dünyada su kıtlığı sınırını tanımlamak için “Falkenmark su stres indisi” kullanılıyor. Bu indise göre kişi başı yılda 1700 m3 su düşen ülkeler yeterli suya sahip, kişi başı 1000-1700 m3 suya sahip olan ülkeler su stresi yaşayan, 500-1000 m3 suya sahip olan ülkeler su kıtlığı çeken, 500 m³ altında suya sahip olan ülkeler ise mutlak su kıtlığı içinde ülkeler olarak tanımlanır[3].
  • Günümüzde 43 ülkede yaklaşık 700 milyon su kıtlığı çekiyor[4]. Birleşmiş Milletler Uluslararası Gıda Örgütüne (FAO) göre 2025 yılında 1,8 milyar insanın mutlak su kıtlığı çeken ülke ve bölgelerde yaşıyor olacak[5].

 

 

[1] http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129726e.pdf

[2] Shiklomanov I. A., World Water Resources: Modern Assessment and Outlook for the 21st Century, 1999. (Summary of World Water Resources at the Beginning of the 21st Century, prepared in the framework of the IHP UNESCO). Federal Service of Russia for Hydrometeorology & Environment Monitoring, State Hydrological Institute, St. Petersburg.

[3] http://www.sustainabilityconsortium.org/wp-content/themes/sustainability/assets/pdf/whitepapers/2011_Brown_Matlock_Water-Availability-Assessment-Indices-and-Methodologies-Lit-Review.pdf

[4] http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml

[5] FAO Hot issues: Water scarcity. Fao.org. Retrieved on 27 August 2013.