Sanayide Kullanılan Su

Sanayi sektörü üretimde kullandığı suyun %34.7’sini tatlı su varlığından sağlar. Bu suyun  %17.1’ini kuyulardan, %5.7’sini şebekelerden, %4.8’ini barajlardan, %3.6’sını kaynaklardan, % 3.5’ini akarsulardan sağlıyor[1].

  • Sanayi sektörünün sektörlere göre su kullanımı tarıma göre düşük olmakla birlikte, sanayinin dağınık yerleşim yapısı, evsel su kaynak ve atık alanlarını kullanması sanayinin kullanım payını ve kirletici etkisini takip etmeyi zorlaştırıyor.
  • Türkiye’de faal olan 181 OSB’nin (organize sanayi bölgesi) sadece 57’si atıksu arıtma hizmeti veriyor. Bu nedenle OSB’lerden deşarj edilen 235 milyon m3 atık suyun 143 milyon m3’ü arıtılmadan başta akarsular (%72.3’ü) olmak üzere, şehir kanalizasyonuna (%10,9), kuru dere yatağına (%6,8) diğer alıcı ortamlara ( %10) deşarj ediliyor[2]. Arıtılan atıksuyun (192 m3) %53.7’sine gelişmiş, %46.3’üne ise kimyasal ya da biyolojik arıtma uygulanıyor[3].
  • Üretimde kullanılan suyun arıtılmadan doğaya bırakılması Türkiye’nin birçok su havzasında önemli oranlarda su kirliliğine neden oluyor. Günümüzde Ergene, Büyük Menderes, Gediz, Sakarya gibi Türkiye’nin nüfus, tarım ve sanayi havzaları, sanayi kaynaklı kirlilik nedeniyle henüz kaynağında temiz suyunu kaybediyor. Öyle ki bu havzalarda su tüm canlılar için tehlikeli olan en düşük su kalitesi (4. Derece) seviyesindedir[4].

Bu durum insan ve ekosistem sağlığının yanında, tarımsal ve sanayi üretimini de tehdit ediyor. Birçok alanda tarımsal üretim sekteye uğrarken, sanayi tesisleri ihtiyaçları olan tatlı suya, suyu ek arıtma sürecinden geçirerek ulaşabiliyor.

 

[1] Türkiye İstatistik Kurumu, 2012.İmalat Sanayi Su İstatistikleri. Url: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16172 Son erişim: 09.07.2015

[2] TUİK, a.g.y

[3] TUİK, a.g.y

[4] Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2010. Ergene, Büyük Menderes, Gediz, Sakarya Havza Eylem Raporları. Ankara

Url: http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/SuToprakYonetimi/HavzaKoruma.aspx?sflang=tr. Son erişim: 09.07.2015