Evlerde kullanılan Su

Türkiye’de her yıl tatlı su kaynaklarından evsel kullanım için 4,9 milyar m³su çekiliyor[1]. Bu suyun 2,5 milyarından fazlası barajlardan, 1,5 milyara yakını kuyulardan, 900 bini kaynaklardan sağlanıyor[2]. Çekilen tatlı suyun %43’ü ise kullanıcıya ulaşmadan şebeke sisteminde kayboluyor[3]. Bu rakam tüm Türkiye’nin yaklaşık beş aylık su ihtiyacına eşittir. Gelişmiş ülkelerde kayıp oranı %20’lere kadar düşürülebiliyor[4].

  • Evsel su kullanımı, evlerde, otellerde, sağlık kuruluşları gibi yerlerdeki içme suyu, temizlik, bahçe sulama ve hizmet üretimi amaçlı olarak kullanılan suyu içeriyor. Birçok ülkede toplam su kullanımı içerisindeki küçük bir oranı oluşturuyor. Bu kullanım günde kişi başına 75 L ile 380 L arasında değişmekte olup genellikle ekonomik düzeyin ve yaşam standartlarının artışı ile doğru orantılı olarak artıyor[5] .

Örneğin ABD’nin belirli kesimlerinde 600 L olan kişi başına düşen ortalama günlük su kullanım miktarı, Senegal’de kişi başına günlük su tüketimi ise sadece 29 L’dir. Bu miktar ABD’deki kullanımın 24’te biridir[6] .

  • Türkiye’de kişi başı ortalama evsel su tüketimi 216 L’dir. Bununla birlikte evsel su tüketiminde bölgeler arasında farklar da vardır. Kuzeydoğu Anadolu’da kişi başı günlük su tüketimi 301 L’yken bu rakam Güney Doğu Anadolu’da 220 L’ye geriliyor[7].
  • Tarım ve sanayinin dışında tatlı suyun % 16’ini kullanan kentler ve diğer yerleşim yerleri su tüketiminin diğer sektörlere göre daha düşük olduğu noktalar. Bununla birlikte özellikle göçlerle artan kentli nüfusun ve kentli yaşam standartlarının kent yakınlarındaki su kaynakları üzerine baskısı giderek artıyor. Bu da özellikle kurak dönemler kentlerin sağlıklı suya ulaşma imkânını tehlike altına atıyor, çok daha maliyetli, ekosistemlere zarar veren ve havzaların sürdürülebilirliğin tehlike altına atan farklı su havzalarından su transferini gündeme getiriyor.

 

 

[1] Köyler araştırma kapsamında değildir.

[2] TUİK. 2012. Belediyelerden içme suyu için çekilen su miktarı. Ankara. Url: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Son erişim: 10.07.2015

[3] Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 2014. Şebeke su kayıp istatistikleri. Ankara Url: http://goo.gl/sbK90z  Son erişim: 10.07.2015

[4] Ormansu, a.g.y

[5] Terence,, G.1991. Water Supply and Sewerage. Mc Graw Hill Inc.6th Edi- tion. Highstown N J.

[6] USİAD. 2007. Ulusal Su Politikası İhtiyacımız. İstanbul.

[7] USİAD. A.g.y.