Enerji Üretiminde Kullanılan Su

Dünyada her yıl tatlı suyun %15 enerji üretimi için kullanılıyor[1]. Küresel enerji tüketiminin 2035 yılında, günümüze kıyasla %.40 artacağı tahmin ediliyor[2][3]. Buna paralel olarak enerji üretiminde kullanılan su miktarını da %18’e çıkacağı öngörülüyor[4].

  • Küresel enerji üretiminin %90’ı su yoğundur. Bu nedenle su ve enerji üretimi birbiri ile yakın ilişkili ve bağımlıdır. Başta hidroelektrik, nükleer ve termik enerji olmak üzere tüm enerji üretim sistemlerinde ham maddelerin çıkarılması, termal süreçlerde soğutma, malzemelerin temizlenmesi, biyoyakıtlar için ürün üretilmesi ve türbinlerin çalıştırılması kadar geniş bir alanda kullanılır[5].
  • Enerji ve elektrik üretimi için farklı kaynaklar kullanılabiliyor olsa da pek çok üretim sürecinde suya ihtiyaç duyulur, örneğin ham maddelerin çıkarılması, termal süreçlerde soğutma, malzemelerin temizlenmesi, biyoyakıtlar için ürün üretilmesi ve türbinlerin çalıştırılması. Örneğin Avrupa ve ABD’de tatlı sularının %40 - 50’si, sadece güç santrali soğutma süreçleri tarafından çekilir[6].
  • Dünyada artan enerji talebi su varlıkları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Durum Türkiye’de de farklı değildir. On yıllık projeksiyonlar 2018’e kadar Türkiye’nin enerji talebinin yaklaşık %7.5 artacağını ve 55.000 MW ek güç üretimine ihtiyaç duyulacağı öngörüyor[7]. Diğer taraftan bu ihtiyacın büyük bölümü enerji üretimde yoğun miktarlarda su kullanan fosil yakıt temelli santraller aracılığıyla karşılanıyor. Öyle ki 2013 yılında Türkiye’de, kömür ve doğal gazla çalışan termik santraller, elektrik üretiminin %70.4’ünü gerçekleştirerek en büyük paya sahibi oldular.Yapımı planlanan ek santrallerle birlikte, Türkiye enerji üretiminde kullanılacak suyun payı artaması bekleniyor.

 

 

[1] The United Nations World Water Development Report 2014:

Water and Energy. Paris, UNESCO, s.23

[2] http://www.dektmk.org.tr/upresimler/enerjirapor2012.pdf

[3] DKM

[4] UNESCO, a.g.y

[5] http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_and_energy.pdf

[6] The United Nations World Water Development Report 2014: Water and Energy. Paris, UNESCO, s.12

[7] Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı, 2009. Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2009 – 2018), 102pp, Ankara.