Suyun Bütüncül Yönetimi

Türkiye’nin gittikçe azalan ve bozulan su varlığı; suyu bilinçsizce tüketilecek bir kaynak değil korunması gereken bir doğal varlık olarak kabul eden, suyun sadece insanların değil, tüm canlıların yaşamı için sahip olduğu hayati önemi tanıyan; öncelikle suyu korumayı ve su havzalarını havza bazında değerlendirmeyi hedefleyen bir Su Kanunu’na duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Su kullanımı ve tüketiminin, sektörel bazdaki gelişimi havza ölçeğinde dikkatlice takip edilmeli ve havza ölçeğinde uyumlaştırılmış entegre su kullanımı ve planlamasına hızla geçilmelidir. 21 yüzyıl yönetişimi açısından, su kullanımı karar alma sürecinin merkezine konması gereken bir öneme sahiptir. Bu itibarla, geliştirdiğimiz entegre havza yönetimi posterini, yukarıdaki önerilere görsel bir yardımcı olması amacıyla hazırladık.

Posterin büyük halini görebilmek için lütfen buraya tıklayınız.