Anadolu'da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliği Harikaları ve Rotaları

Anadolu’da antik dönemden günümüze su mühendisliği harikaları ve rotalarını konu alan kitap; Anadolu’da dünyadaki en eski barajlardan bir kaçını yapmış olan Hititler ile başlıyor. Hemen ardından bu geleneği sürdüren Urartular ile devam ediyor. Sonrasında tarihsel kronolojiye uygun olarak konular, Eski Yunan ve Roma ile sürdürülüp Bizans ve Selçuklar üzerinden Osmanlı’ya ulaşılıyor.

Barajlar, suyolları, su kemerleri, su toplama hazneleri ve su tünellerinden başlayıp çeşmeler, köprüler ve hamamlara kadar uzanan çok geniş bir çerçevede hazırlanan kitap; Anadolu’daki kültürlerin su ile ilgili geliştirdikleri mimari çözümlere birer anıt eser olarak yaklaşıyor.

Bu web sitesi kapsamında kitaptan faydalandığımız bölümler, gazeteci ve popüler bilim yazarı Sayın İrfan Unutmaz ve Wilo’nun izni ile pdf formatında, Suyun Mirası bölümünde Okuyun sekmesi altında yer almaktadır.