Suyu Korumak

Bireysel Çözümler

  • Atık yağlarınızı atık yağ toplayan firmalara veya belediyenin göstereceği yerlere atınız. Litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletir. Atık yağlarınızı lavaboya, çöpe, suya ve toprağa dökmeyin.
  • Ekolojik deterjan kullanın. Suda biyolojik olarak çözülebilen, doğada biyolojik birikme yapmayan temizlik ürünlerinin tercih edin
  • Atık pilleri, özel toplama yerlerine atın.
  • Plastik ambalaj ve tüketiminin azaltın
  • Kullanılmayan ilaçların atık ilaç toplama noktalarına teslim edin
  • Bitkisel atık yağlar, lavaboya veya çöpe döküldüklerinde su kaynaklarımızı kirletir. Atık yağları sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından toplama lisansına sahip firmalar toplayabilir. Toplanan atık yağlar Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depolanır, biyodizel veya elektrik üretilir.[1]
  • Atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve toprağa karışarak kirlilik yaratabilir. Hem bu nedenle hem de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için Atık pilleri naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirilerek, süpermarketlerde, okullarda, muhtarlıklarda, belediyelerin belirlediği toplama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına atmalı veya satın aldığımız satış noktasına geri götürülmeli.[2]
  • Yağ ve Atık pil gibi kullanılmayan ilaçların çöpe atılması ile yer altı sularına karışması engellenebilir. Bu bilinçten yola çıkarak, doğru biçimde toplanan, imha edilen ya da dönüştürülen ilaçlar çevreye zarar vermeyecektir. [3]

 

[1] TURMEPA,  Atık Yağ Projesi. url: http://www.turmepa.org.tr/icerik.aspx?id=921, Son Erişim Tarihi: 28-8-2015; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Geri Kazanım ve Biz. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. url: http://tankaysitesi.com/admin/upload/dosyalar/5160-GERI_KAZANIM_ve_BIZ.pdf

[2] Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği http://www.tap.org.tr/atik_pil_neden_toplanmali-93.html Son Erişim Tarihi: 28-8-2015

[3] Atık ilaç Hareketi url:http://www.atikilac.com/indexx.php?rq=proje&myLink=proje Son Erişim Tarihi: 28-8-2015