Evsel Su Tüketimi
  • Evde kullandığımız suyun yaklaşık %26’sını tuvaletlerde, %22’sini çamaşır makinelerinde,  %17’sini duşta, % 16’sını musluklarda, % 2’sini banyo küvetlerinde ve %3’ü diğer alanlarda kullanılıyoruz; % 14’lük kısmı ise ev içi tesisatlardaki sızıntılarda kaybediyoruz.[1]
  • Belediyeler tarafından içmesuyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 217 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehrimizde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 189 litre, Ankara için 227 litre, İzmir için 173 litre olduğu tespit edildi.[2]
  • Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarım amaçlı kullanılmaktadır (bkz. Infografik 2.1). Bunu %19 ile sanayi ve ve %11 ile evsel kullanım izlemektedir. Türkiye’de ise toplam tatlı suyun %15’i evlerde harcanır. Evsel amaçlı su kullanımı kişi başına günlük tüketilen su hacmi üzerinden değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ortalama kişi başı günlük 500 – 800 lt olan su tüketimi, gelişmekte olan ülkelerdekinin yaklaşık on katıdır. Su kıtlığı çekilen bölgelerde bu oran kişi başı günlük 20 – 60 litreye kadar düşmektedir[3].
  • Günümüzde belediyelerin evsel kullanım için kişi başı günlük su çekimi TÜİK 2010 verilerine göre yaklaşık 217 litredir[4]. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu oran ortalama 150 litre/gün civarındadır ve alınan önlemler ile daha da azalmaktadır.[5]  

 

[1] Mayer, P.W., DeOreo W.B. vd., 1999.. Residential End Uses of Water. AWWA Research Foundation, xxxviii+ 310 pp. url: http://www.waterrf.org/publicreportlibrary/rfr90781_1999_241a.pdf.  Son erişim tarihi: 28-8-2015

[2] . TUİK, 2016. Belediye Su İstatistikleri, url: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24874Son erişim tarihi: 22-05-2018

[3] Diop, D. vd., 2008. Vital Water Graphics: An overview of the state of the World’s freshwater and marine waters (2nd Ed.). UNEP. url: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article48.html. Son erişim tarihi: 28-8-2015

[4] TUİK, 2010. Belediye Su İstatistikleri. url:http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10753. Son erişim tarihi: 28-8-2015

[5] Muluk, Ç.B. vd. 2013. Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği & Doğa Koruma Merkezi.