Evsel Su Tüketimi
  • Evde kullandığımız suyun yaklaşık %26’sını tuvaletlerde, %22’sini çamaşır makinelerinde,  %17’sini duşta, % 16’sını musluklarda, % 2’sini banyo küvetlerinde ve %3’ü diğer alanlarda kullanılıyoruz; % 14’lük kısmı ise ev içi tesisatlardaki sızıntılarda kaybediyoruz.[1]
  • Bir insan günde ortalama 200 litre su kullanır. Bunun 5-10 litresini yeme - içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için, geri kalan 190 litreyi ise temizlik kullanımları ve bahçe için harcar (duş, bulaşık, çamaşır, tuvalet).[2]
  • Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarım amaçlı kullanılmaktadır (bkz. Infografik 2.1). Bunu %19 ile sanayi ve ve %11 ile evsel kullanım izlemektedir. Türkiye’de ise toplam tatlı suyun %15’i evlerde harcanır. Evsel amaçlı su kullanımı kişi başına günlük tüketilen su hacmi üzerinden değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ortalama kişi başı günlük 500 – 800 lt olan su tüketimi, gelişmekte olan ülkelerdekinin yaklaşık on katıdır. Su kıtlığı çekilen bölgelerde bu oran kişi başı günlük 20 – 60 m³’e kadar düşmektedir[3].
  • Günümüzde belediyelerin evsel kullanım için kişi başı günlük su çekimi TÜİK 2010 verilerine göre yaklaşık 217 litredir[4]. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu oran ortalama 150 litre/gün civarındadır ve alınan önlemler ile daha da azalmaktadır.[5]  

 

[1] Mayer, P.W., DeOreo W.B. vd., 1999.. Residential End Uses of Water. AWWA Research Foundation, xxxviii+ 310 pp. url: http://www.waterrf.org/publicreportlibrary/rfr90781_1999_241a.pdf.  Son erişim tarihi: 28-8-2015

[2] savewater!® Alliance, website. Water use in the home.  url:  http://www.savewater.com.au/how-to-save-water/in-the-home Son erişim tarihi: 28-8-2015

[3] Diop, D. vd., 2008. Vital Water Graphics: An overview of the state of the World’s freshwater and marine waters (2nd Ed.). UNEP. url: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article48.html. Son erişim tarihi: 28-8-2015

[4] TUİK, 2010. Belediye Su İstatistikleri. url:http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10753. Son erişim tarihi: 28-8-2015

[5] Muluk, Ç.B. vd. 2013. Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği & Doğa Koruma Merkezi.